รัฐบาลกำลังจะหารือกันเกี่ยวกับการจะนำเงินมาแจกให้กับประชาชน

      เหตุการณ์ที่รัฐบาลได้มีการประกาศให้สถานบันเทิง   สถานบริการ    รวมถึงร้านค้าต่างๆทั้งของรัฐบาลเองแล้วก็ของเอกชนให้หยุดปิดทำการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นรัฐบาลเองได้ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อประชาชนซึ่งหลายคนจะต้องถูกเลิกจ้างงานและตกงานโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำจะมีปัญหาขาดแคลนเงินในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันซึ่งรัฐบาลเองได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ตั้งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงได้มีการเรียกประชุมผู้บริหารเกี่ยวกับโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ให้เข้ามาประชุมร่วมกันถึงข้อเสนอที่จะมีการแจกเงินให้กับประชาชนที่ตกงานในช่วงนี้โดยจะมีการแจกให้กับชาวบ้านรายละ 4,000 บาทซึ่งคาดว่าจะมีการแบ่งจ่ายให้เดือนละ 2,000 บาทเป็นจำนวน 2 เดือนแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอให้ทางบอร์ดบริหารมารวมตัวกันและทำการประชุมร่วมกันว่าจะมีการอนุมัติงบตรงนี้ให้กับประชาชนหรือไม่

     ก่อนหน้านี้ก็เคยจะมีการนำงบประมาณของแผ่นดินมาทำการจ่ายให้กับประชาชนเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อคนซึ่งก็ถูกประชาชนออกมาคัดค้านการนำเงินมาแจกให้กับคนจนเพราะเงินนี้เป็นเงินที่เก็บมาจากภาษีของประชาชนทุกคนแต่เวลาแจกไม่ได้แจกให้กับทุกคนจึงเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำภาษีของประชาชนดังกล่าวมาทำการแจกแบบนี้

ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเงินที่จะเอามาแจกประชาชนคนละ 2,000 บาทนั้นสามารถนำไปทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากกว่านี้ซึ่งถ้าเกิดนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาเศรษฐกิจประชาชนก็จะสามารถมีงานทำและมีเงินใช้โดยที่ไม่ต้องรับเงิน 2,000 บาทนี้มาใช้เพราะเงินแค่นี้ใช้แค่เพียงวันเดียวก็หมดแล้ว

    ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็จะเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อครั้งสองพันอีกหรือไม่ที่อาจจะมีประชาชนหลายคนออกมาคัดค้านเรื่องของการแจกเงินสำหรับใครที่ได้รับเงินก็ต้องการที่จะได้เงิน 4,000 บาทรวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแต่สำหรับใครที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่รัฐบาลจะแจกก็รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมที่ตนเองเป็นผู้เสียภาษีแต่กลับไม่ได้รับเงินเหมือนกับคนอื่น

ซึ่งตรงนี้ก็มองได้ 2 ด้านแต่ถ้าถามความเห็นของคนทั่วไปแล้วก็มองว่าการแจกเงิน 4000 บาทนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นเองอาจจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงเศรษฐกิจให้ดีขึ้นประชาชนจะได้ไม่ต้องตกงานและมีเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นต้องขอเงินจากรัฐบาลใช้ 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย      ีดฟิำะ